Ergotherapie

Ergotherapie heeft als doel om personen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. De ergotherapeut richt zich op veranderende rollen en kijkt naar het geheel van factoren die u belemmeren om op een tevreden manier te kunnen handelen. Er wordt gekeken naar uw mogelijkheden en u wordt geholpen een manier te vinden om op een effectievere en op een meer tevreden manier te kunnen handelen in dagelijkse activiteiten en rollen. Na onderzoek en observaties bieden we behandelingen, adviezen en coaching op het gebied van deelname aan de samenleving.

Door de kanker en de behandeling is het mogelijk dat u moeite heeft gekregen met dagelijkse activiteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld wassen, kleden, eten, drinken en huishoudelijke taken moeilijker verlopen. De ergotherapeut kan deze functionele vaardigheden met u oefenen. Deze training (ADL-training) helpt u bij het vergroten van de zelfzorg en het bevorderen of in stand houden van uw zelfstandigheid. Een doel hierbij is ook u te leren een activiteit zo efficiënt mogelijk uit te laten voeren, zodat u nog voldoende energie overhoudt voor de rest van de dag.    

De ergotherapeut kan, in samenwerking met de fysiotherapeut, oefeningen aanbieden om de mogelijkheden van armen en handen te onderhouden of te verbeteren. Dit gebeurt door middel van oefenmateriaal, creatieve activiteiten en vooral functionele activiteiten.

Tevens kunnen het geheugen, het concentratievermogen en het logisch denken geoefend worden in herkenbare situaties en met cognitieve oefeningen (zoals bijvoorbeeld woordzoekers, kruiswoordraadsels, agendatraining en gebruik maken van pictogrammen).

Naast het oefenen van verminderde functies en het trainen van specifieke vaardigheden adviseren we over bijvoorbeeld een geschikte rolstoel, hulpmiddelen, transfers (verplaatsingen van bijvoorbeeld rolstoel naar toilet) of woningaanpassingen. We zetten verschillende hulpmiddelen en voorzieningen in om uw comfort te verhogen. De ergotherapeut kan ook worden ingeschakeld, door bijvoorbeeld wijkzorg of oncologieverpleegkundige, wanneer er sprake is van pijnklachten. Adviezen over transfers, lighoudingen en antidecubitusmaterialen (om drukplekken te voorkomen) kunnen bijdrage aan een betere kwaliteit van leven.

Ook coaching behoort tot de werkzaamheden van de ergotherapeut. In het hele proces wordt de mantelzorger betrokken. Het is een onderdeel van de taken van de ergotherapeut om de mantelzorger te begeleiden, te ondersteunen en in de gaten te houden met het oog op het risico van overbelasting.

De ergotherapeut kan samen met u uw dagindeling in kaart brengen en hierop gericht individuele feedback geven om de energie meer te verdelen en u te leren omgaan met de vermoeidheid die u ervaart. De ergotherapeut geeft voorlichting aan zowel uzelf als aan de mensen om u heen over belasting/belastbaarheid en energieverdeling. Dit kan voorlichting zijn over balans vinden bij activiteiten en onbegrip bij vermoeidheid. Het coachen en begeleiden bij het opbouwen van activiteiten is een belangrijke rol van de ergotherapeut in de herstelfase van kanker.

Voor behandeling door een ergotherapeut heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. De zorgverzekeraar vergoedt in het jaar 2013 standaard 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.

 

Hellen de Groot
0651648470
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.